สมัครสมาชิก สร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ

Register for New Account


1. สมาชิก ต้องปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาทที่ทาง Talat-phlu.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิด ทีมงาน Talat-phlu.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

2. ข้อมูลของสมาชิก ในส่วนที่ท่านให้ไว้สำหรับการติดต่อต่อ จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน Talat-phlu.com จะไม่เปิดเผยข้อมูล ของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านใดๆ ทั้งสิ้น

3. ผู้เป็นสมาชิกแบบยืนยันบัตรประชาชน จะต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์

4. ทีมงาม Talat-phlu.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขระบบ สมาชิก และสิทธิพิเศษต่างๆ รวมทั้งการยกเลิกความเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. Talat-phlu.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการลงโฆษณาต่างๆ เช่น แบนเนอร์ ในหน้าโฆษณา หรือหน้าเว็บใดๆ ของท่าน ภายใน Talat-phlu.com

6. Talat-phlu.com เป็นเพียงสถานที่ ในการลงประกาศขายสินค้า หรือรับจ้างบริการด้านต่างๆ เท่านั้น หากมีความผิด หรือเสียหายที่เนื่องมาจาก ตัวสินค้า หรือบริการ หรือข้อความ ที่ลงประกาศ รวมทั้งการเจรจาตกลงกับผู้ที่ติดต่อ โดยเห็นประกาศจากทาง Web หรือการกระทำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องมาจากประกาศของท่านบน Web ผู้ลงประกาศ จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

7. Talat-phlu.com ไม่ขอรับประกัน ความเสียหายของ โฆษณา ที่เกิดจาก ความผิดพลาดของระบบ แต่เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นได้ยาก

8. หากมีการแก้ไข ข้อตกลง ทาง Talat-phlu.com จะส่งข้อตกลงใหม่ ให้ท่านอ่านรายละเอียดอีกครั้ง ทางระบบสมาชิก
  Follow Us
  About

Talat-Phlu Market Online. Demo version.